Flera bilder och historia

                               

Denna bild är från Rådmansgatan 4. Johan Aron Henricsson lät uppföra två hus på Långö. Rådmansgatan 2 och 4. Bilden är tagen någon gång runt 1925. Bakom huset var då helt obebyggt. Idag finns där två bostadsrättföreningar Karlskronahus 3 och 4 med  ca 380 lägenheter. Som bilden visar var där rena råmarken då. De nya husen med flera höghus byggdes 1954.

                          

Detta är det andra av husen som Johan Aron Henricsson lät uppföra 1929. Det är Rådmansgatan2.

Utsikten från balkongen är mot dåvarande kakelfabriken.

                          

Här framför sitt ena hus på Rådmansgatan4 står Redaktör Henricsson.

Hos borgarna inne på Trossö hade Långö ett dåligt rykte. Det talades ofta om bråk vid den gamla pålbron. Det ansågs farligt att passera bron på kvällstid. Det fanns också en motsättning mellan pojkarna på Pantarholmen och Långö. På 20-talet yttrade sig en stadsfullmäktigeledamot att " Långö är en avstjälpningplats och mellan staden och Långö borde finnas en kinesisk mur. De sociala och ekonomiska problemen var tidvis stora.

Det med tanke på att Långöborna till övervägande del var arbetare. I samband med den svåra arbetslösheten i början på 20-talet liksom under 30-talet var de styrande tvungna att anslå pengar till nödhjälpsarbeten. I början bestod arbetet huvudsakligen av att slå makadam. Senare blev det alltmer väg och underhållningsarbeten.

Problemen med försörjningen blev mycket akut i hela landet våren 1917. Hungerdemonstrationer och hungerkravaller inträffade över hela landet. Detta inträffade också i Karlskrona.

Även på Långö inträffade hungerincidenter. I april 1917 gick ett rykte på Långö att bagaren vid Långö torg fått en extrasändning av råg och grisblod. Folket samlades utanför bageriet och hoppades på extra tilldelning av paltbröd. Karlskrona stad skickade dit två ridande poliser. Men när de kom fram hade folket gått hem.

De styrande var rädda för social oro. I Blekinge läns Tidning lördagen 30 december 1933 handlar det mesta om inkorporeringen. Det var på nyårsnatten stora högtidligheter på Stortorget i Karlskrona.

Nedan finns några annonser från en del av Långös dåvarande näringsidkare.

                        

 

Webmaster Gunnar Sandwall ©2018