Snöoväder i Ramdala 1968

Det var svårt med snöröjningen i byn.

På min tomt var det lika illa som på andra ställen

Det fick komma en bandtraktor för att göra vägen framkomlig

I gamla konsumhuset fick de hålla sig inne

Själv tog jag mig ut för att inspektera. Det var kallt också.

Martin röjde för hand men det tog tid att få framkomlighet till macken

Grannen skulle skida till Jämjö för att handla mat i Konsum. I Ramdala fanns inget koperativa längre.

Det var svårt att ta sig fram i all snön.

Att ta sig till stationshuset var omöjligt. Trafiken på E22:an fick ta det väldigt försiktigt och följa röjningsfordonen

Martin på BP skulle byta batteri på en bil som inte ville starta

Även inne i Karlskrona var det mycket snö.

                                            Webmaster © Gunnar Sandwall