VERKÖ

Bilder från slutet på 60-talet när vi började exploatera ön Verkö i Karlskrona. I dag är Verkö mest känd som terminal för Stena Linjens Polenbåtar. Uddcomb etablerade sig på ön innan de flyttade till lokaler i gamla varvet, numera SAAB. Det har hänt en utveckling hela tiden och gör fortfarande. Det är flera av de personer som visas på bilderna som inte är med idag. På Verkö finns många olika företag. Roxtec t ex, åk en runda dit själva så får ni se hur ön ser ut nu mot när vi påbörjade arbetena där.

 

                                               Erland Johansson med firmahjälmen

Det var många enheter arbetsfordon i bruk som fick hyras in från stora delar av landet

Jan-Erik i samspråk med Dahla och Gunnar Augustinsson

Det var en hel del folk som bevittnade arbetet

Ingvar Johansson som var verkstadschef på Gatukontoret

Här är de igen Janne, Dahla och Gunnar

Det var ett stort område som utvecklades

Vi åkte naturligtvis i stans egen buss. De var blå då.

Vi gick omkring och fick en inblick om den framtida utformningen

Sture Hansson stiger på bussen

Kalle Söderström och Lennart Magnusson åker i Kalles Opel Commondore

Bernth, Sven-Ingvar Jan-Anders och Lennart tar sig en paus i det fina vädret

Det var en spännande dag som är väl värd att bevara för framtiden

Lennart börjar känna sig nöjd nu och studiebesöket är till ända.

Vi avslutar med en bild som får oss alla att tänka till vilket enormt arbete som ligger bakom öns framväxt.

Webmaster Gunnar Sandwall ©2018